Impressum

Indhold

Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S – Yokohama-Team bestræber sig udelukkende på at offentliggøre aktuelt og saglig rigtigt indhold. Vi påtager os dog på ingen måder ansvaret for aktualiteten, rigtigheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de offentliggjorte informationer. Ansvarskrav mod Gamma Team A/S – Yokohama-Team, som gennem brug af eller ikke brug af informationer, henholdsvis gennem brug af fejlagtige eller ufuldstændige informationer, er hovedsageligt udelukket, så længe der ikke kan bevises grov forsømmelighed. Alle tilbud er uforbindede og uforpligtende. Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S – Yokohama-Team tilskriver sig dog stadig retten til at kunne ændre dele af siden, supplere, slette og tilføje informationer på ubestemt tid eller ændre tilbud, uden specielle bekendtgørelser.

 

Hyperlinks

Gammateam Dæk & Fælge Grossist A/S – Yokohama-Team hæfter ikke for indhold fra fremmede internetsider, som ligger uden for vores ansvarsområde, og som igennem et hyperlink fra vores internetside, er opnåelige fra vores hjemmeside. Vi erklærer udtrykkeligt, at på tidspunktet af linkopsættelsen til den forbundene internetside, har været fri for illegale indhold og tager afstand fra fremmde link samt link fra fremmede internetsider, som efter opsættelsen er forandret. Denne konstatering gælder indenfor alle vores internetindsatte links og henviser også til fremmede indførelser i vores gæstebog, mail lister etc. Hvis du mener at en af vores forbundne links til vores side indeholder illegale, anstødelige eller konkurrencemæssige indhold, så kontakt os venligst, så vi kan undersøge vores link og i givet fald få det fjernet.

Gammateam Dæk & Fælge Grossist A/S – Yokohama-Team
Mail: info@gammateam.dk
Telefonnummer: 70209089

Juridisk gyldighed

Dette Impressum skal betragtes som en del af internetudbuddet i henhold til siden. Såfremt dele eller enkelte formuleringer af denne tekst skulle være mangelfulde i henhold til den gældende lov, vil de øvrige dele af dokumentets indhold fremstå i dit indhold og gyldigheden af denne vil være uberørt.

Impressum

Ansvarlig for indhold:
Gammateam Dæk & Fælg Grossist A/S
Nydamsvej 17
8362 Hørning
Telefonnummer: 70 20 90 89
Fax nummer: 86 94 90 89