Dæklabels

INTRODUKTION AF DET NYE EU-DÆKLABEL

Siden 2012 giver EU Dæklabel Energimærke en klar og almindelig klassificering af dækkets ydeevne til rullemodstand, bremsning på våde overflader og ekstern støj. Mærkerne hjælper forbrugerne med at træffe informerede beslutninger, når de køber dæk, da de let kan indstille deres prioritetsvalg baseret på parametrene.

Forordning (EF) nr. 1222/2009 indførte først forpligtelsen til at markedsføre bildæk og varebiler på EU-markedet med en mærkat, der viser etiketten. Forordningen ophæves og erstattes af forordning (EU) 2020/740 med ikrafttrædelsen den 1.  maj 2021. Den fastlægger en ramme for tilvejebringelse af harmoniserede oplysninger om dækparametre gennem mærkning for at give brugerne mulighed for at træffe en informeret beslutning, når de køber dæk, med det formål at øge den økonomiske og miljømæssige effektivitet af vejtransport ved at fremme brændstofeffektive, sikre dæk med lavt støjniveau.

Dæk er ikke længere tilladt i klasse F og G til rullemodstand og til vådt greb, hvorfor den nye skala kun har 5 klasser (A til E). De nye energisymboler antyder bedre, at brændstofeffektiviteten gælder både for forbrændingskøretøjer og elektriske køretøjer. I den nederste del er den eksterne støjklasse altid angivet, inklusive den målte værdi af det eksterne støjniveau i decibel dB.