Terms & Conditions

Into

Ved sammenhandel med Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S / Yokohama-Team er nedenstående regler og retningslinjer gældende.

 

Priser

Alle priser oplyst på hjemmesiden er netto priser.
Priserne skal derfor tillægges den altid gældende miljø afgift og moms.

 

Betalingsbetingelserne

Kunden skal tilmeldes Leverandørservice.
Der ydes 30 dages kredit på faktura dato.
Kunder der tilmelder sig vores hjemmeside, vil blive lagt til ind på RKI kreditvagt.

 

Fragtfri levering

Vi leverer fragt frit i Danmark ved køb af mere end 1 dæk (2 og flere)
Ved bestilling af 1 dæk tillægges et gebyr på 50,00 kr.
Ved Leveringadresse på Bornholm tillægges 25,00 kr. på Dæk/Fælg
Ved Leveringsadresse på Ærø eller Samsø tillægges der 300,00 kr. pr. Dæk/Fælg

 

Reklamationsbehandling

I tilfælde af en reklamation, bedes kunden tage fat i Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S – Yokohama-Team snarest muligt. Reklamationen indberettes ved at indsende reklamationsformular der findes på hjemmesiden.
Gamma Team Dæk & Fælge A/S påtager sig ikke behandlingen af reklamationen, denne opgave vidder gives til producenten af det pågældende produkt.
Det er kun produkter der er behæftet med fejl der vil blive behandlet hos gældende producent.
Er udfaldet af reklamationsbehandlingen hos den pågældende producent, at reklamationen bliver afvist, tilbydes kunden at modtager produkterne retur, mod fragt omkostninger.
Det ydes ikke godtgørelse for monteringsomkostninger, tabt arbejdsfortjeneste eller anden udgift.

 

Returner bestillinger

Ønskes det at returnere en købt vare, skal dette bestilles på hjemmesiden.
Her skal angives hvornår varen er klar til afhentning. Er varen ikke klar til den aftalte tid afregnes kunden for forgæves afhentning.
Gældende omkostning for returnering, fremgår af hjemmesiden.

 

Ejendomsforhold

De solgte dæk forbliver Gamma Team Dæk & fælge Grossist A/S – Yokohama-Team’s ejendom indtil den fulde købspris er blevet betalt.

 

Produktansvar

Erstatning for generelle skader, dette være sig både person og materielle, sker i forhold til lovgivningen omkring produktansvar. Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S – Yokohama-Team bærer kun ansvar, hvis det kan påvises, at skaden på fast ejendom eller løsøre, skyldes fejl og/eller forsømmelser begået af Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S – Yokohama-Team. Ligeledes kan ansvaret for tabt arbejdsfortjeneste, indirekte tab, eller drifttab, ikke tilføres Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S – Yokohama Team. I det omfang Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S – Yokohama-Team måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S – Yokohama-Team skadesløs i henhold til ovenstående. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningskrav i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S – Yokohama-Team, samt også dennes kunde forpligter sig gensidigt til, at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgift, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod er af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af produkter eller ydelsen.